EvaDe verloren identiteit; geef Papoea’s een gezicht is de werktitel van kunstenares Bodil Anais. Zij is de Laan van Nieuw Guinea en tevens de geschiedenis van Nieuw Guinea ingedoken om samen met de bewoners van de Laan van Nieuw Guinea haar concept uit te werken.

Nieuw Guinea heet tegenwoordig Papoea en is in de jaren zestig geclaimd door Indonesië. Het is nu een provincie van Indonesië en de Papoea’s die daar wonen hebben beperkte rechten in eigen land, zij voelen zich veelal onderdrukt. De Nederlanders die in Nieuw Guinea zaten moesten na de overname van Indonesië vertrekken, net als politiek betrokken Papoea’s. Ongeveer 500 Papoea’s met hun gezinnen zijn toen naar Nederland vertrokken. Ook deze families kunnen niet makkelijk terug naar hun geboorteland, of het land waar hun ouders geboren zijn. Zij vechten nog steeds voor een vrij Papoea.

Met haar project wil Anais de Papoea’s in de Laan van Nieuw Guinea een gezicht geven. Zij gaat in Nederland wonende Papoea’s in de Laan van Nieuw Guinea fotograferen en vervolgens zullen deze portretten door de straat komen te hangen.

Voorafgaand, wil ze bij de bewoners van de Laan van Nieuw Guinea het gevoel los maken hoe het zal zijn om uit je eigen omgeving weg gehaald te worden. Samen met bewoners van de Laan heeft ze tijdens de workshop Leren kijken door de Lens foto’s gemaakt van de straat. Uit deze foto’s zijn de mensen weg gesneden. Deze foto’s komen vervolgens achter ramen van bewoners en winkels te hangen om zo de voorbijgangers te confronteren met de witte vlekken op de foto. Vervolgens wil Anais deze voorbijgangers een stukje bewustwording meegeven als ze na een maand de oorspronkelijk foto’s (met personen erin) ophangt door de straat.

Het project wordt in mei afgesloten met de portretten van de Papoea’s.

Cees Ton
Werner Vera Tammo